Wat doen wij

Ziekenhuisartsen specialiseren zich in steeds kleinere gebieden van het menselijk lichaam, waar zij dan alles over weten.

De huisarts is de enige die het overzicht bewaart en bewaakt.  Hij is dan ook het best geplaatst om de patiënt te begeleiden in het doolhof van de gezondheidszorg, te verdedigen eventueel.

De huisarts volgt zijn patiënt van de wieg tot het graf, hij kent de familie, het werk, de levensgewoonten.

Daardoor heeft hij ook een overzicht van de gezondheidsrisico’s en kan hij vroegtijdig ingrijpen, vooraleer er ernstige symptomen of verwikkelingen optreden. Daardoor is de huisarts ook het best geplaatst om ziekten en verwikkelingen te voorkomen: preventie vormt een belangrijk deel van ons takenpakket.

De uitdaging, de kunst en het boeiende aan het beroep van huisarts bestaat erin al in een vroeg stadium, wanneer de symptomen nog niet zeer duidelijk zijn, belangrijke van niet-belangrijke zaken te onderscheiden.

Je kan bij je huisarts terecht voor zeer uiteenlopende zaken:  van een ekg over een kleine heelkundige ingreep tot psychologische problemen.

Het is gemakkelijk je huisarts persoonlijk te spreken te krijgen, je kan er een gemoedelijk gesprek mee voeren en een consultatie is goedkoop: de drempel is op elk gebied laag.

De huisarts is het best geplaatst om samenwerking te organiseren met de andere zorgverleners in de eerste lijn: apothekers, verpleegkundigen, kinesisten en zo voort, die hij persoonlijk kent.

Bovendien proberen wij zeer flexibel in te spelen op de noden van de patiënten. Het enige wat wij terugvragen is een klein beetje respect voor ons persoonlijk leven: probeer niet te vroeg, niet te laat en niet vlak op de middag te bellen.