Info voor patiënten

  • Huisbezoeken
  • Telefonisch contact
  • De tarieven
  • Wachtdienst
  • Attesten en formulieren

Huisbezoeken zijn er uitsluitend voor mensen die zich niet of slechts met grote inspanning kunnen verplaatsen. Wij proberen huisbezoeken te beperken: zij zijn tijdrovend en er kan niet dezelfde zorgkwaliteit geleverd worden als in een goed uitgerust kabinet.

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd, bij voorkeur tussen 9 en 11 uur.

Door het onvoorspelbaar karakter van ons beroep en door de moeilijke verkeerssituatie in Asse kan voor huisbezoeken geen tijdstip worden afgesproken. Zij worden uitgevoerd volgens graad van hoogdringendheid en volgens locatie. Dit breng mee dat wij niet kunnen garanderen dat alle huisbezoeken nog dezelfde dag kunnen gebeuren (bijvoorbeeld bij maandelijkse routinebezoeken).

Voor levensbedreigende situaties belt U eerst 112, daarna de huisarts.